Άρχισαν οι έγγραφες στο «Εντατικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Εξετάσεις IELTS» διάρκειας 40 ωρών.

Πληροφορίες / Information: εδώ/here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *