Λήξη Προθεσμίας Απαλλαγών

Το Κέντρο Γλωσσών επιθυμεί να ενημερώσει τις/ους φοιτήτριες/ές ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή έχει λήξει. Όσες/οι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή μπορούν να το πράξουν το Εαρινό Εξάμηνο 2022, εμπρόθεσμα πριν την περίοδο εγγραφών.