Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Δεκέμβριος 2021
Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-21:00
Διδάσκουσα: Δαμασκηνή Μετζιδάκη
Αίθουσα: ΧΩΔ02 118  
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη: 06/10/21
Τιμή: 400 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 1 δόση.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό IGCSE βαθμό Α ή Β και φοιτητές ΠΚ που έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ101 με βαθμό τουλάχιστον 7.5 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy πριν τις 29/09/2021 .

*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. Η διαγνωστική εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29/09/2021, στις 7:00 μ.μ. (διάρκειας δύο ωρών) στο κτήριο που στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών (Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης, πίσω από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Φαέθων), εντός της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 12.  

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Απρίλιος 2022
Μέρες/ώρες: Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:30
Διδάσκουσα: Διαμάντω Μακρή
Αίθουσα: ΧΩΔ01 003
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη: 05/10/21
Τιμή: 800 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2 δόσεις.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γνώσεις επίπεδου B2 της αγγλικής γλώσσας και για να διαπιστωθεί αυτό θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. Η διαγνωστική εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29/09/201, στις 5:00 μ.μ. (διάρκειας δύο ωρών) στο κτήριο που στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών (Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης, πίσω από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Φαέθων), εντός της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Cambridge IGCSE. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακρόαση). Όλα τα μαθήματα θα καλύπτουν υλικό βασισμένο στις εξετάσεις και επανάληψη λεξιλογίου διάφορων θεματικών. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα αποτελείται από: γραπτή εργασία (συμπεριλαμβανομένου φακέλου γραπτών εργασιών), εικονική εξέταση (mock exam) και ασκήσεις κατανόηση προφορικού λόγου.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 12.  

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Δεκέμβριος 2021
Μέρες/ώρες: Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-20:00
Διδάσκουσα: Ewa Firsowicz
Αίθουσα: ΧΩΔ02 009
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη: 04/10/21
Τιμή: 400 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 1 δόση.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό IGCSE βαθμό Α ή Β και φοιτητές ΠΚ που έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ100 με βαθμό τουλάχιστον 7 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy πριν τις 29/09/2021.

*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. Η διαγνωστική εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29/09/201, στις 7:00 μ.μ. (διάρκειας δύο ωρών) στο κτήριο που στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών (Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης, πίσω από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Φαέθων), εντός της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 12. 

Διδάσκοντες

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901