Μέλη

Αν. Καθ. Αντώνης Μπαλασόπουλος – Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Προεδρεύων)
Αν. Καθ. Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά – Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών
Αν. Καθ. Γιώργος Αρχοντής – Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Αν. Καθ. Ελένη Ιωαννίδου – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
Αν. Καθ. Μαρία Μαργαρώνη – Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Αν. Καθ. Christiane Bulut – Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Καθ. Fabienne Baider - Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Δρ. Pedro J. Molina Muñoz (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Εκπρόσωπος μην μόνιμων ΕΕΠ) - Κέντρο Γλωσσών 
Δρ. Duriye Gökçebağ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Εκπρόσωπος μόνιμων ΕΕΠ) - Κέντρο Γλωσσών
Ελένη Σταύρου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Εκπρόσωπος ΕΕΠ ανεξαρτήτου μονιμότητας) - Κέντρο Γλωσσών
Δρ. Χρύσω Πελεκανή (Ειδικός Επιστήμονας) - Κέντρο Γλωσσών
Μαρία-Σύλια Τσίγκα – εκπρόσωπος φοιτητών
Παναγιώτης Ευσταθίου – εκπρόσωπος φοιτητών

Διοικητική Υποστήριξη: Λυγία Χριστόφορου-Αντωνίου (Λειτουργός ΚΓ)