Άρχισαν οι έγγραφες στο «Εντατικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Εξετάσεις IELTS» διάρκειας 40 ωρών.

Πληροφορίες / Information: εδώ/here