Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα με το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικών ομιλητών στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα ομιλούν στη Γερμανία, Αυστρία και στις περισσότερες περιοχές της Ελβετίας. Μέσα στον ακαδημαϊκό κόσμο, η καλή γνώση της Γερμανικής θεωρείται πολύ σημαντική σε τομείς, όπως, οι Κλασικές Σπουδές, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία και Ιστορία. Η δομή του προγράμματος γερμανικής γλώσσας έχει οργανωθεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Αναπτύσσει και τα τέσσερα επίπεδα επικοινωνιακών ικανοτήτων (κατανόηση, γλωσσική διαμεσολάβηση, παραγωγή και αλληλεπίδραση) καθώς, επίσης, και γνώσεις σε θέματα κοινωνίας και κουλτούρας, μέσω της χρήσης διαφόρων μεθοδολογιών. Αυτές οι μεθοδολογίες βασίζονται στην αλληλεπίδραση μέσω της χρήσης αυθεντικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει μοντέρνα μέσα, όπως ταινίες, και την αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών, όπως το διαδίκτυο και το blackboard.

Μαθήματα

Αυτό το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να λειτουργούν χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες ακρόασης, ανάγνωσης, διαμεσολάβησης κειμένων, γραφής και προφορικής και διαδικτυακής αλληλεπίδρασης στη Γερμανική. Αναπτύσσει την ικανότητά τους στη χρήση και στην κατανόηση απλών προτάσεων, με απλή δομή και λεξιλόγιο σχετικό με θέματα άμεσου ενδιαφέροντος (π.χ. προσωπικά δεδομένα, χώρες, καφετέριες, γλώσσες, καθημερινές δραστηριότητες, ρουτίνα προσανατολισμός σε ένα κτήριο, κ.ά.). Η διδασκαλία εναρμονίζεται με το επίπεδο Α1.1 του ΚΕΠΑ.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 070 ή ισότιμο.

Σε αυτό το επίπεδο ενισχύονται περαιτέρω όλες οι δεξιότητες επικοινωνίας. Βοηθά τους φοιτητές να αντιληφθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με οικεία θέματα (εστιατόρια, προσανατολισμό στην πόλη, διακοπές/ αξιοθέατα, ψώνια, μόδα, υγεία κ.ά.). Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1.2 του ΚΕΠΑ και να προχωρήσουνε σε επίπεδο Α2.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 071 ή ισότιμο.

To μάθημα αυτό ενισχύει περαιτέρω τις δεξιότητες επικοινωνίας των φοιτητών, επιτρέποντας τους να αντεπεξέρχονται σε θέματα ρουτίνας, εκφράσεις για την οικογένεια, ταξίδια / μετακινήσεις, δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, εξόδους, εστιατόρια, κ.λπ. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του ΚΕΠΑ.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 072 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό δίνει στους φοιτητές την ικανότητα να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στις πλείστες των περιπτώσεων, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή τους έκφραση. Αποκτούν την ικανότητα να περιγράφουν εμπειρίες, γεγονότα, πλάνα για το μέλλον, τα συναισθήματα τους, επιθυμίες και όνειρα, να δίνουν αιτιολογήσεις για την άποψή τους σχετικά με ταινίες, κατοικία, κουλτούρα, εφευρέσεις, φεστιβάλ στη Γερμανία, εργασία, εκπαίδευση κ.ά. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Β1.1 του ΚΕΠΑ.

Καθηγήτρια

Διάφορα

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901