Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας βοηθά στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών και επικοινωνίας μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας, χώρες με πολλά κοινά στη γλωσσική παράδοση και με πλούσιο πολιτισμό. Το πρόγραμμα που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών συμβαδίζει με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες (ΚΕΠΑ), σε επίπεδο αντίστοιχο με το Α1 (Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης).

Μαθήματα

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ευχέρειας στην προφορική επικοινωνία. Το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει δεξιότητες στον προφορικό λόγο, την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, καθώς επίσης και να διδάξει στους φοιτητές να διαβάζουν σύντομα κείμενα και να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 090 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν κάποιες προηγούμενες βασικές γνώσεις στη ρωσική γλώσσα. Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας βρίσκεται στο επίκεντρο του μαθήματος. Συνεχίζεται η εκμάθηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, που εισήχθησαν στο πρώτο επίπεδο. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης προφορικού λόγου, καθώς και στην καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους. Στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές να διαβάζουν και να γράφουν σύντομα κείμενα με βασικές γραμματικές δομές.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 091 ή ισότιμο.

Το μάθημα προϋποθέτει βασικές δεξιότητες στη ρωσική γλώσσα. Σχεδιάστηκε για ενδυνάμωση των δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, με σκοπό να εξασκηθούν οι φοιτητές στη χρήση του λεξιλογίου και γραμματικής που έχουν μάθει. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερη κατανόηση προφορικών και γραπτών εκφράσεων, καθώς και στην καλλιέργεια της έκφρασης επιθυμιών και απόψεων από τους φοιτητές. Στο επίπεδο αυτό, οι φοιτητές διαβάζουν και γράφουν σύντομα κείμενα και σύντομες εκθέσεις, με τη χρήση σύνθετων προτάσεων. Η γλώσσα επικοινωνίας στη διάρκεια του μαθήματος είναι η Ρωσική. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1 του ΚΕΠΑ.

Διδάσκοντες

Διάφορα

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901